Resan för att släppa Afrikas tekniktalanger fria

På den här sidan kan du läsa historien bakom Tungas uppdrag att skapa jobb för afrikanska tekniktalanger. Varifrån kommer vi och vart siktar vi på att gå...

Vår dröm är att skapa lika möjligheter för alla ungdomar.

Den här historien handlar om att ta tillvara potentialen hos afrikanska tekniktalanger. Att kunna ta kontroll över och välja sitt eget öde är ett universellt värde. Och det är förmodligen ännu mer så bland programutvecklare och nystartade företag som oss själva. Därför grundades Tunga av den icke-vinstdrivande designstudion Butterfly Works och den sedan lång tid tillbaka sociala entreprenören Ernesto Spruyt. Tillsammans med sin kollega Bart Leijssenaar (CGO) och Michiel Huisman (styrelserådgivare) är Ernesto inte bara en teknisk person, utan han har också en bakgrund inom hotell- och restaurangbranschen.

Sammanfattningsvis kan man säga att Tunga grundades av ”vanligt folk”. Vi anser att det är ditt eget ansvar vad du gör av ditt liv. Men vi skulle vilja att alla, särskilt de ungdomar som utgör världens framtid, ska vara fria och kunna ta kontroll över sitt eget öde.

I Afrika har ungdomar inte samma möjligheter

Men verkligheten är att i många delar av världen begränsas din möjlighet att bestämma över ditt eget öde av omständigheterna. Av faktorer utanför din egen kontroll. I vår jakt på programutvecklare hamnade vi på den afrikanska kontinenten. Under våra besök genom WeAreBits School Network träffade vi många unga afrikanska tekniker som är lika briljanta och skickliga som sina motsvarigheter från andra delar av världen. Men som har begränsad tillgång till intressanta, värdefulla och välbetalda arbeten.

logo logo logo logo logo logo

Vårt uppdrag: 2000-talets jobb för afrikanska ungdomar

Som ett resultat av detta gav vi oss 2015 ut på ett uppdrag för att skapa 2000-talets jobb för afrikanska ungdomar. Med stöd av institutioner som Dioraphte, Oxfam, DOEN Foundation, Edukans och Triodos Bank startade vi Tunga. För att hjälpa begåvade afrikanska ungdomar att få tillgång till de coola teknikjobb som definierar den här generationen. Så att de kan bli oberoende och göra sitt avtryck på den internationella ekonomiska marknaden.

Vi sammanför afrikanska programutvecklare med internationella team och projekt

Vi tror på kraften i affärsverksamhet för att förändra samhället. Och det förmodligen mest attraktiva området för att skapa högkvalificerade jobb och kompetensutveckling för dagens ambitiösa ungdomar är programutveckling.
Branschen antar i allt högre grad produktionsmetoder från öppen källkod. Därför produceras ofta programvara redan nu i virtuella team. Samtidigt finns det en enorm brist på programutvecklare runt om i världen. Som ett resultat av detta finns det en oändlig efterfrågan på kompetens inom programutveckling.
Så vi skapade Tunga som en plattform för att undanröja alla hinder för dessa ungdomar att delta i internationella programvaruteam och -projekt.
header image

IT-bemanning med genomslagskraft

Tunga är inte en traditionell IT-bemanningsplattform. Vårt sätt att arbeta kallas Impact Sourcing. För att förtydliga innebär detta att arbetstagare från områden med låg sysselsättning införlivas i processerna i företag över hela världen. Antingen genom utkontraktering eller genom att skapa distansteam eller virtuella team med hjälp av digital teknik.

Det syftar till att ge arbetstagare som annars kanske inte skulle vara sysselsatta inom den specifika sektorn sysselsättning med högre inkomster och tillgång till nya inkomstmöjligheter. Till exempel människor på landsbygden eller i slumområden, människor utan tillgång till utbildning eller utbildade personer i områden med hög arbetslöshet.

LEARN MORE ON IMPACT SOURCING

Vår människocentrerade strategi är dubbelriktad

Vårt arbetssätt gör att vi kan utföra utkontraktering av programvara bättre än traditionella aktörer på marknaden. Användare av utkontrakteringstjänster klagar i allmänhet på två saker: kvalitet och kommunikation. Tunga arbetar med mycket motiverade och lojala utvecklare som är ivriga att lära sig och förstår att det är viktigt att uppfylla kundernas förväntningar när det gäller kvalitet och kommunikation. Dessutom är vår plattform utformad för att hjälpa utvecklarna att bli framgångsrika genom att endast matcha verifierade kompetenser. Det gör vi genom att använda bästa praxis-mallar vid projektplanering och kravspecificering. Och genom att kräva att de dagligen rapporterar om framsteg och kvalitet så att alla eventuella problem kan åtgärdas i ett tidigt skede. På så sätt bygger de upp erfarenhet och kundrelationer. Som ett resultat av detta kan de afrikanska utvecklarna på vår plattform så småningom ta ansvar för sina egna karriärer och i slutändan sina liv. Och det är precis vad vi siktar på.

Varför Afrika?

Tungas kunder kommer från hela världen, men våra utvecklare kommer uteslutande från Afrika. För närvarande främst från Nigeria, Uganda, Kenya och Egypten. Vi startade vår verksamhet i Uganda och det är också där vårt eget kärnteam är baserat.

Delvis på grund av infrastrukturen, tillgången på utvecklare och det engelska språket. Men också för att vi kan göra en enorm skillnad där. Enligt Världsbanken har Uganda en av de högsta andelarna arbetslöshet bland ungdomar. Med 78 % av befolkningen som är under 30 år är detta dessutom en enorm utmaning.