< p>

Managed Teams: let us take care of your software project for you

Beheerd team

Geen capaciteit of expertise om zelf software te ontwikkelen? Wij hebben het in overvloed!

Sommige klanten ontbreekt het aan de knowhow voor ontwikkeling van softwareproducten. Anderen hebben de nodige kennis, maar geen geschikte organisatie voor softwareprojecten. Tunga zorgt graag voor een team met gekwalificeerde software-engineers. Daarbij leveren we ook een ervaren seniorprojectmanager die voor jou leidinggeeft aan je softwareproject.

In deze opzet heb je met één gezicht te maken: de projectmanager. Jij geeft leiding aan de projectmanager en de projectmanager geeft leiding aan het team en het werk. En Tunga zorgt voor alle randzaken. Hierbij kun je denken aan payrolling, belastingafdracht, HR en de technische infrastructuur.

post

Projectafbakening

Voor het opzetten van een beheerd team brengen we eerst je exacte behoeften in kaart. Tijdens deze projectafbakening – ook wel: scoping – stellen we samen de concrete vereisten en gewenste uitkomsten van het project vast. Op basis hiervan zorgen we voor een planning, met kostenplaatje.

Projectmanager

Hierna heeft de projectmanager de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project, zoals omschreven in het scopedocument. Als je bijvoorbeeld besluit om de scope te wijzigen, kan de projectmanager dit voor je regelen. Simpel gezegd: de projectmanager ontfermt zich namens jou over alle uitvoerende zaken.

Samenstelling van het beheerde team

De projectmanager stelt je team samen op basis van de eisen die bij de afbakening zijn vastgesteld. Ook vaardigheden en tijd worden nauwkeurig op de projectvereisten afgestemd en ingepland.

Proces

Al onze beheerde teams werken agile. Ze gebruiken dus ook alle veelvoorkomende moderne tools voor gedistribueerde softwareontwikkeling, zoals GitHub, Slack, Jira, Zoom, etc. We plannen onze projecten meestal in sprints van 2-3 weken. Dat is inclusief kwaliteitsborging (QA), uitgevoerd door ons eigen, gescheiden QA-team.

post

De voordelen van een beheerd team via Tunga

> Eigen projectmanager

> Korte doorlooptijd van aanvraag tot kick-off

> Voorspelbare kosten

> Flexibele projectplanning

> Inclusief kwaliteitsborging

Veelgestelde vragen over beheerde teams

Is de projectmanager een freelancer?
Nee, de projectmanager is altijd iemand die fulltime werkt voor Tunga. Het is een collega die heeft aangetoond leiding te kunnen geven aan projecten en teams in een gedistribueerde en internationale setting.

Wie is verantwoordelijk voor het eindproduct?
Zowel de projectmanager als de leden van het softwareteam worden onderdeel van jouw organisatie. Je geeft de projectmanager de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van het project, maar omdat jij leidinggeeft aan de projectmanager, ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid voor het eindproduct. Als je ontevreden bent over de prestaties van de manager of het team, kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Dan zorgen we samen voor een oplossing.

Wat kost dat nou, een beheerd team via Tunga?
Maandelijks brengen we de geplande (eerder door jou goedgekeurde) uren van de projectmanager en het team voor de betreffende maand in rekening. Dat betreft dus alle uren die voor die maand bij de projectafbakening zijn ingepland. Het is goed om te weten dat een projectmanager EUR 45,- per uur kost. Het standaardtarief voor een programmeur is EUR 27,- per uur.

IT-outstaffing

We zorgen binnen enkele dagen voor een of meer programmeurs. Flexibele contracten en afspraken.

Dedicated team

Stel een dedicated team samen met Afrikaanse programmeurs op afstand. Ruime keuze uit meer dan 650 gescreende IT-professionals uit 24 landen in Afrika.

Beheerd team

We nemen graag het beheer van je softwareproject over. We verzorgen professioneel management van de hele software-ontwikkelingscyclus.