< p>

PortPay application built by a dedicated managed team from Africa

Eigen beheerd team voor PortPay

De klant: PortPay

PortPay verbetert de efficiëntie en winstgevendheid van jachthavens en havenfaciliteiten. Het systeem dat voor deze klant is ontwikkeld, omvat verschillende hardwarecomponenten, een webapplicatie en een mobiele app. De hardware bestaat onder meer uit een lezer, een digitaal vignet, camera’s en sensoren. Havenautoriteiten gebruiken het systeem om het verkeer op het water in de haven te reguleren. Als gevolg is de bedrijfsvoering efficiënter en de beveiliging beter. Daarnaast biedt het systeem nieuwe en/of betere verdienmogelijkheden.

De uitdaging van PortPay

Tunga verzorgde de ontwikkeling van verschillende front-end-projecten en -producten voor PortPay. Tot voor kort werkte Tunga projectvoorstellen uit op basis van binnenkomende opdrachten, wat vaak leidde tot krappe deadlines. Maar we zochten een samenwerkingsvorm die de klant maximale flexibiliteit en controle over de kosten gaf. Tegelijkertijd moest Tunga de kwaliteit van het werk kunnen waarborgen en snel kunnen handelen na goedkeuring van een project.

post
Elijah Atuhaire, Tunga’s dedicated projectmanager voor PortPay

De oplossing

Sinds juli 2020 werkt Tunga met maandelijkse voorschotten. Omdat er geen tijd verloren gaat aan formele goedkeuringsprocedures, is de werkstroom zo beter gestroomlijnd. Ook werkt de projectmanager van Tunga exclusief voor PortPay. Zo kan hij sneller reageren en efficiënter handelen. Elijah Atuhaire geeft namens Tunga vanuit Oeganda leiding aan de programmeurs in het team. Hij draagt ook de verantwoordelijkheid voor de planning en de backlog.

We beginnen door samen met PortPay een backlog (een overzicht van het uit te voeren werk) op te stellen en vóór elke sprint hierin een volgorde aan te brengen. Vervolgens bepaalt PortPay welke projecten of functies aan de backlog moeten worden toegevoegd. Samen met Tunga wordt hiervan een inschatting gemaakt, waarna PortPay bepaalt aan welke items gewerkt gaat worden. PortPay ontvangt elke vier weken een voortgangsrapportage. Hierin staan onder meer het aantal gewerkte uren en de items die het team van Tunga heeft geleverd.

Een eigen team voor rb2

rb2 wilde meer diversiteit in de pool met programmeurs en was op zoek naar professionals uit andere landen. Het bedrijf was enthousiast over Afrika omdat het continent nog veel talent huisvest, grotendeels dezelfde tijdzone heeft als Nederland en veel landen Engels als voertaal hebben. Besloten werd te werken met Tunga voor kwaliteit en continuïteit.

Eigen programmeurs voor MindRight

Het in de VS gebaseerde technologiebedrijf MindRight wil hulp voor geestelijke gezondheid veel toegankelijker en inclusiever maken. De organisatie biedt dagelijkse coaching via sms-berichten. Vanuit Nigeria wordt het bedrijf voor de webapplicatie fulltime ondersteund door twee MEAN stack-developers (MongoDB, Express.js, Angular en Node.js). 

Beheerd team voor Niluk

Een belangrijk Niluk-project was in volle gang toen de hoofdprogrammeur het bedrijf verliet. Oprichtster Elena Köstler vroeg Tunga om het project over te nemen en tot een succesvol eind te brengen – binnen scope en deadline. De app van Niluk is bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan en is beschikbaar voor Android en iOS.